16/06/2015 - Lượt xem: 5699
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Kế hoạch về xây dựng Dự án “Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) có dân số dưới 1000 người: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, B’râu, Ơ Đu”.

Việc xây dựng Dự án này nhằm triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, đặc biệt là cụ thể hóa Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

Dự án nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong việc bảo tồn, phát huy khẩn cấp văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người; có kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện.

  

 Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo ở Hà Giang.
(Ảnh: dulichhagiang.vn)


Theo Kế hoạch được phê duyệt, đơn vị chủ trì là Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị phối hợp gồm: Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Cục Di sản văn hóa; Cục Văn hóa cơ sở; Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương có dân tộc dưới 1000 người sinh sống (Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An, Kon Tum).

Ngoài phần mở đầu (sự cần thiết xây dựng Dự án, căn cứ xây dựng), Dự án gồm 5 phần: Phần thứ nhất: khái quát thực trạng đời sống kinh tế - xã hội và văn hóa các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người; Phần thứ hai: mục tiêu, nội dung và nguồn vốn thực hiện Dự án; Phần thứ ba: giải pháp thực hiện; Phần thứ tư: tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm; Phần thứ năm: kết luận và kiến nghị. Dự kiến, Dự án này sẽ được trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong Quý III/2015.

Theo ĐCSVN

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,280.0023,620.00
THB697.66724.47
SGD17,613.1118,180.54
SEK2,212.632,306.87
SAR6,231.716,481.69
RUB318.55352.68
NOK2,285.992,383.36
MYR5,455.795,575.51
KWD76,641.2179,715.65
KRW18.3820.16
JPY179.15187.76
INR285.02296.45
HKD2,943.083,037.89
GBP28,178.9129,086.72
EUR25,144.0826,286.54
DKK3,370.493,500.02
CNY3,447.523,559.12
CHF25,266.7926,080.79
CAD17,328.8417,887.10
AUD16,316.5316,842.19
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG