09/08/2022 - Lượt xem: 144
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo triển khai.

Theo đó, ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và chủ động theo dõi, cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tổ chức lại sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng chuỗi liên kết giá trị làng nghề, sản phẩm làng nghề gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại nghề, làng nghề; tổ chức các hoạt động tôn vinh các sản phẩm và nghệ nhân, thợ giỏi tiêu biểu; tổ chức khôi phục, bảo tồn các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; phục hồi tôn tạo di tích, xây dựng môi trường du lịch văn hoá làng nghề. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo tồn, phát triển làng nghề; phổ biến, hướng dẫn, quản lý công nghệ sản xuất đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững các làng nghề. Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc, hệ thống mã số, mã vạch; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý) cho các sản phẩm, hàng hoá sản xuất của làng nghề.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn đề xuất các điểm du lịch phát triển gắn với làng nghề, làng nghề truyền thống. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch; khuyến khích, liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch gắn với sản phẩm làng nghề.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, truyên truyền về chính sách phát triển ngành nghề nông thôn; Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại nghề, làng nghề. Đề xuất triển khai các hoạt động về tôn vinh các sản phẩm và nghệ nhân, thợ giỏi tiêu biểu; tổ chức khôi phục, bảo tồn các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; phục hồi, tôn tạo các di tích, xây dựng môi trường du lịch văn hoá làng nghề trên địa bàn theo quy định.

Đức Trí

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG