10/09/2018 - Lượt xem: 2979
Kết quả triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Về công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi tiếp thu tại Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận do Ban Dân vận Trung ương tổ chức ngày 08 tháng 3 năm 2018 tại Ðà Nẵng; ngày 10 tháng 4 năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận cho lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và trưởng ban dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Đến nay, 17/17 huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Qua quán triệt, triển khai bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận nói chung và việc thực hiện công tác tôn giáo; công tác phụ nữ trong tình hình mới; về phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên nói riêng.

Về xây dựng văn bản triển khai thực hiện. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản cụ thể hóa tổ chức thực hiện ở tỉnh, như: Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Ch thị số 21-CT/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) vtiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày  26  tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định 124-QĐ/TU, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đến nay, 10/17 huyện ủy, thị ủy, thành ủy ban hành văn bản thực hiện Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 04/17 huyện ban hành văn bản thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản tổ chức thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận ở các đơn vị, địa phương, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng văn bản thực hiện phù hợp với tình hình ở từng đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo và báo cáo Ban Dân vận Trung ương theo dõi.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG