17/04/2020 - Lượt xem: 1914
Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 824/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Một lớp đào tạo nghề điện được mở tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Ảnh: Đ.Y

Kế hoạch cũng nhằm mục đích tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu LĐNT, thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

 

Thực hiện đào tạo theo nhu cầu học nghề của LĐNT, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho LĐNT theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và từng bước tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Cơ sở tham gia đào tạo nghề phải có đủ điều kiện, được hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không tổ chức đào tạo nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau khi học.

Đối tượng học nghề bao gồm: người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm.

Kế hoạch cũng nêu rõ UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách đào tạo nghề, việc làm cho LĐNT; đẩy mạnh việc lồng ghép Đề án đào tạo nghề cho LĐNT với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chính sách tái hòa nhập cộng đồng cho người mãn hạn tù hoặc tha tù trước thời hạn trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn theo quy định, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm lao động có việc làm sau khi đào tạo nghề từ 80% trở lên; ưu tiên đào tạo cho người khuyết tật, người có công với cách mạng, người nghèo, người bị thu hồi đất, lao động nữ,... của địa phương; các địa phương có tiềm năng du lịch cần quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo nghề du lịch cộng đồng và các nghề liên quan đến du lịch để giải quyết việc làn tại chỗ gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

Tải Kế hoạch tại đây: Link

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB679.80706.22
SGD17,348.5617,914.90
SEK2,227.282,323.11
SAR6,257.456,511.17
RUB289.42320.56
NOK2,168.832,262.14
MYR5,216.295,332.97
KWD76,681.8779,791.06
KRW17.3219.00
JPY176.43184.99
INR284.83296.38
HKD2,959.513,056.12
GBP28,464.7329,393.95
EUR24,855.3225,995.45
DKK3,330.833,460.27
CNY3,390.553,501.76
CHF24,983.2825,798.85
CAD16,971.6717,525.70
AUD15,553.4216,061.16
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG