The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tổng kết về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã
29/08/2019 - Lượt xem: 3782
Thực hiện Công văn số 340-CV/ĐU, ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Đảng ủy Quân khu 5 về việc chỉ đạo và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổng kết.

Tập trung đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW. Trong đó, tập trung làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, những khó khăn, bất cập, nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW trong những năm tới.

Tải Kế hoạch 250-KH/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG