The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tỉnh ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
09/10/2017 - Lượt xem: 2836
Ngày 03/10/2017, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 48-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, xác định mục tiêu tổng quát nhằm thực hiện có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với kinh tế thị trường và tình hình thực tế của tỉnh, góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác, phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách đảm bảo cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi; đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Tải Chương trình tại đây.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG