The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tỉnh ủy ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI)
28/04/2017 - Lượt xem: 3687
Ngày 24/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 40-CTr/TU về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

 Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Kết luận 11-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh, tạo sự thống nhất trong hành động, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Triển khai thực hiện Kết luận 11-KL/TW gắn với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh; coi đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tải Chương trình số 40-CTr/TU tại đây.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG