Cụ Lê Thị Yến bên di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: dantri.com.vn)

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý, báo cáo việc này./.