The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thông báo kế hoạch, nội quy, quy chế thi nâng ngạch cán bộ, công chức năm 2017
22/11/2017 - Lượt xem: 3328
Hội đồng thi thông báo kế hoạch, nội quy, quy chế thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai năm 2017.

1- Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 ( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 01-QĐ/HĐ ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch - Tỉnh ủy Gia Lai).

2- Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 03-QĐ/HĐ ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch - Tỉnh ủy Gia Lai).

3- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04-QĐ/HĐ ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch - Tỉnh ủy Gia Lai).

*Thông báo chuyên đề ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính 2017

Nội dung 6 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017.

Ngoài các chuyên đề trên, người dự thi nghiên cứu Nghị quyết, Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các văn bản, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ gần đây (từ năm 2015 đến nay).

    - Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

    - Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay.

    - Chuyên đề 3: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân vì dân.

    - Chuyên đề 4: Nền hành chính và cải cách hành chính Nhà nước.

    - Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.

    - Chuyên đề 6: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG