The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đối với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
12/01/2017 - Lượt xem: 2571
Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01-CT/UBND về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời xem xét, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung, thay thế để hoàn thiện những quy định chưa và không còn phù hợp.

Đồng thời, phải chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quản lý nhà nước. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tăng cường trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ. Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và chủ động theo dõi, điểm tin để kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí đối với các vấn đề xã hội, cử tri quan tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thanh Hằng - 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG