The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
21/07/2017 - Lượt xem: 2449
Ngày 18/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2017 - 2021 ở tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về công tác dân vận thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt, tự kiểm tra, sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cở sở và đưa nội dung này là một trong các tiêu chí đánh giá hằng năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương, xếp loại cá nhân người đứng đầu. Tập trung rà soát, đánh giá, kiểm tra để hướng dẫn thực hiện có hiệu quả, đầy đủ những nội dung của công tác dân vận. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp nhằm tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về nhận thức và kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm phại vụ nhân dân. Kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận chính quyền...

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tỉnh và uỷ ban nhân dân các cấp phải phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền để chỉ đạo triển khai thực hiện, taọ chuyển biến trong công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2017 - 2021.

Thanh Hằng (đưa tin)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG