The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hoạt động Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai
17/04/2018 - Lượt xem: 2376
Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 105-QĐ/TU, ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện, quản lý, vận hành Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (http://www.tinhuygialai.org.vn)

Quy định này sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 10 và Điều 11 trong Quy định số 105-QĐ/TU, ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện, quản lý, vận hành Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (http://www.tinhuygialai.org.vn) và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Về chế độ chi phí chi trả tin, bài và chi phí cho Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh với chế độ kiêm nhiệm thuộc Chương III. Kinh phí và các khoản chi nhuận bút, nhuận ảnh phục vụ cho hoạt động của Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh được sửa đổi như sau: Căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, giao Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xây dựng quy định chi trả chế độ, nhuận bút, nhuận ảnh và các khoản chi khác theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động của Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, báo cáo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy xem xét, ban hành.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG