The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quyền, nghĩa vụ khi tham gia quỹ hưu trí tự nguyện
27/05/2015 - Lượt xem: 2798
Tại dự thảo Nghị định quy định quỹ hưu trí tự nguyện, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia quỹ cũng như của doanh nghiệp sử dụng lao động.

 

 

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, đối tượng tham gia quỹ hưu trí tự nguyện gồm: 1- Doanh nghiệp sử dụng lao động đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động của doanh nghiệp mình. Người lao động được hưởng toàn bộ quyền lợi từ khoản đóng góp của doanh nghiệp sử dụng lao động và kết quả đầu tư liên quan theo các điều khoản quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động về việc tham gia quỹ hưu trí.

2- Người lao động tham gia quỹ hưu trí thông qua doanh nghiệp sử dụng lao động.

3- Cá nhân tham gia trực tiếp quỹ hưu trí (không thông qua doanh nghiệp sử dụng lao động).

Theo dự thảo, thành viên tham gia quỹ hưu trí tự nguyện thông qua doanh nghiệp sử dụng lao động có quyền quyết định mức và thời điểm đóng góp, điều chỉnh tăng hoặc giảm hoặc tạm dừng đóng góp theo quy định tại hợp đồng quản lý tài khoản hưu trí cá nhân; lựa chọn, thay đổi quỹ hưu trí tự nguyện được quản lý bởi cùng một doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí; nhận chi trả từ tài khoản hưu trí cá nhân theo quy định.

Thành viên tham gia quỹ trực tiếp bên cạnh những quyền trên còn có quyền lựa chọn, thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí.

Bên cạnh đó, thành viên tham gia quỹ hưu trí có nghĩa vụ chỉ có một tài khoản hưu trí cá nhân duy nhất tại mọi thời điểm; thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ quỹ.

Doanh nghiệp sử dụng lao động tham gia quỹ hưu trí tự nguyện có quyền quyết định mức và thời điểm đóng góp, điều chỉnh tăng, giảm hoặc tạm dừng đóng góp theo quy định tại hợp đồng quản lý tài khoản hưu trí cá nhân.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sử dụng lao động tham gia quỹ có quyền lựa chọn, thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí theo điều khoản quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động về việc tham gia quỹ hưu trí; nhận chi trả từ tài khoản hưu trí cá nhân của người lao động đối với phần đóng góp của doanh nghiệp sử dụng lao động và kết quả đầu tư liên quan sau khi trừ đi chi phí trong trường hợp người lao động nghỉ việc trước thời gian quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động về việc tham gia quỹ hưu trí.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp sử dụng lao động cũng được nêu rõ tại dự thảo gồm: Chuyển khoản tiền đóng góp được khấu trừ từ tiền lương của người lao động đến tài khoản của quỹ hưu trí tại ngân hàng giám sát; gửi thông tin đóng góp đến doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí và ngân hàng giám sát theo quy định; đảm bảo tách biệt khoản tiền đã khấu trừ tiền lương của người lao động để đóng góp vào quỹ hưu trí nhưng chưa chuyển tiền vào tài khoản của quỹ hưu trí với tài sản khác của doanh nghiệp sử dụng lao động; thực hiện quy trình thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí theo các điều khoản tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động về việc tham gia quỹ hưu trí.

Bản chất hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện là người lao động và/hoặc doanh nghiệp sử dụng lao động đóng góp vào các tài khoản hưu trí cá nhân tại quỹ hưu trí để quỹ thực hiện đầu tư, trên cơ sở kết quả đầu tư quỹ hưu trí chi trả cho người lao động theo số tiền đóng góp và lợi nhuận do hoạt động đầu tư mang lại.

Nói cách khác, quỹ hưu trí tự nguyện là một loại sản phẩm tài chính mà người tham gia đóng góp tiền vào quỹ sẽ được nhận chi trả từ quỹ khi đến tuổi nghỉ hưu. Số tiền hưu trí mà mỗi cá nhân được hưởng phụ thuộc vào tổng số tiền đóng góp của chính mình và hiệu quả đầu tư của quỹ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG