The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Một số nội dung trọng tâm công tác tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
10/08/2018 - Lượt xem: 2187
Nhằm cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình làm việc năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, xây dựng hệ thống chính trị để triển khai thực hiện trong tháng 8 năm 2018.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định. Tiến hành sơ kết toàn tỉnh việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; đánh giá vai trò của trưởng thôn, làng, tổ dân phố không phải là đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của ban chỉ đạo công tác tôn giáo của cấp huyện.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa; tạo điều kiện sớm triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung triển khai phát triển cánh đồng lớn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2018. Quan tâm đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thực hiện giao thương thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Tăng cường công tác quản lý thị trường; chú trọng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hành vi đầu cơ găm hàng của các tổ chức, cá nhân góp phần ổn định thị trường. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đôn đốc các nhà  đầu tư chậm tiến độ triển khai dự án đúng quy định. Triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020. Tăng cường công tác thu ngân sách, xử lý nợ thuế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 - 2020. Triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đúng quy định. Nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Duy trì công tác kiểm dịch y tế biên giới. Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu mua thuốc tập trung năm 2019 - 2020. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo là người có công với cách mạng. Tăng cường công tác tư vấn, giải quyết việc làm và học nghề cho người lao động.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong dân. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG