The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tự kiểm tra, chấn chỉnh công tác tài chính đảng
20/07/2021 - Lượt xem: 2379
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành văn bản đề nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tự kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác tài chính đảng.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nêu khái quát về một số hạn chế, khuyết điểm thường gặp trong công tác tài chính đảng như: Việc ban hành các quy chế, quy định về quản lý tài chính, tài sản của cấp ủy còn quy định một số nội dung không đúng chính sách, chế độ.

Việc lập dự toán còn một số thiếu sót như: Đối với nguồn kinh phí tự chủ, chưa lập dự toán nguồn kinh phí để chi phụ cấp cấp ủy chi bộ và phụ cấp dân quân tự vệ để có cơ sở hạch toán quản lý, sử dụng đúng quy định; vẫn còn tình trạng lập dự toán để chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT... cho hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao. Đối với nguồn kinh phí không tự chủ, hằng năm lập dự toán chi ngân sách chưa lập khoản dự phòng để đảm bảo kinh phí kịp thời thực hiện nhiệm vụ đột xuất của cấp ủy; trong khi đó, khi lập dự toán không căn cứ vào các định mức, tiêu chuẩn, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, chỉ mang tính ước lượng nên không sát với thực tế, dẫn đến kinh phí cuối năm kết dư nhiều, phải nộp trả lại ngân sách, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách.

Về quản lý chi ngân sách, một số khoản chi sai nội dung, nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí không tự chủ và chi cho công tác nắm bắt thông tin ở cơ sở nhưng không có chủ trương, kế hoạch của cấp ủy; chưa thực hiện nghiêm quy định về việc định kỳ quyết toán kinh phí hoạt động với phòng tài chính - kế hoạch của địa phương và báo cáo tình hình sử dụng kinh phí cho Văn phòng Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời tự kiểm tra, sớm khắc phục, chấn chỉnh những khuyết điểm, vi phạm trong công tác tài chính đảng. Đồng thời, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, qua kiểm tra tài chính đảng đối với cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nếu phát hiện các khuyết điểm, vi phạm như đã nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Nguyễn Hằng 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG