The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
10/08/2017 - Lượt xem: 2227
Đó là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2017.

Ngày 08/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 68/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2017.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Triển khai ngay các biện pháp nhằm khắc phục tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; tập trung triển khai các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI trong tháng 8/2017; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao và Kế hoạch, chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2017; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của từng ngành, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển cánh đồng lớn, tiết kiệm nước tưới, tái canh cây cà phê theo các tiêu chuẩn tiên tiến, tăng cường công tác thanh tra, quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Trong đó, một số chỉ đạo cụ thể như: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đảm bảo chặt chẽ. Giao Sở  kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị dự toán triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đảm bảo các dự án khởi công mới năm 2018 phải hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng, dự toán, thiết kế ngay trong tháng 10/2017 để khởi công, thực hiện ngay từ đầu tháng 01/2018. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, địa phương tiếp tục hoàn chỉnh Đề án đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG