16/04/2020 - Lượt xem: 2473
Thời gian qua, do nhu cầu thị trường và phát triển kinh tế, ngành chăn nuôi của tỉnh nói chung và chăn nuôi heo nói riêng đang có xu hướng phát triển mạnh.

Ảnh minh họa

Qua công tác kiểm tra, theo dõi cho thấy phần lớn các cơ sở chăn nuôi trước khi đi vào hoạt động đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Tuy nhiên, một số cơ sở chăn nuôi đi vào hoạt động khi chưa được kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường theo quy định, trong quá trình hoạt động không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận; còn tồn tại cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư mà không có biện pháp bảo vệ môi trường...gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 823/UBND-CNXD về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tinh; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận thuộc thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi truờng trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường) các dự án chăn nuôi thuộc địa bàn quản lý.

Tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở chăn nuôi theo thẩm quyền, đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định tai Điều 5, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Yêu cầu chủ cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và yêu cầu các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn chỉ được phép xây dựng khi đã hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng theo quy định; khi đi vào hoạt động phải tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận. Xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đăng Khôi

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG