12/02/2019 - Lượt xem: 2263
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 243/UBND-KTTH triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
 
Theo đó, để đẩy nhanh công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, hoàn tất các thủ tục sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp, UBND tỉnh giao các sở, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý khẩn trương triển khai một số công việc trọng tâm.
 
Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các công ty lâm nghiệp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động tại các công ty; hướng dẫn thủ tục để cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM theo đúng quy định. 
 

Bên cạnh đó, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt quyết toán giá trị vốn nhà nước từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần; quyết toán chi phí cổ phần hóa… làm cơ sở để thực hiện bàn giao giữa công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành. Các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công. Đối với các công ty lâm nghiệp, tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của từng công ty và quy hoạch sử dụng đất của địa phương; xây dựng phương án quản lý đất đối với diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng, xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, địa phương cấp trùng. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty… 

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG