The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai ban hành Quy chế hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh
21/09/2022 - Lượt xem: 134
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Theo đó, Quy chế gồm 7 chương và 18 điều. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai do UBND tỉnh ra quyết định thành lập, trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, có chức năng vận động các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Mục tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nhằm phát huy truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc, hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huy động các nguồn lực từ cộng đồng trong tỉnh, trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Đối tượng hỗ trợ của Quỹ là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Phan Lài

Đối tượng hỗ trợ của Quỹ là trẻ em, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Phan Lài

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trụ sở đặt tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai. 

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh là khai thác mọi nguồn lực bằng hình thức huy động sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động vì trẻ em, trong đó đặc biệt ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng và vùng bị thiên tai, dịch bệnh. 

Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh là cơ quan cao nhất của Quỹ hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số thành viên. Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện chủ trương, phương hướng nhiệm vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; tuyên truyền vận động sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức Quốc tế (theo đúng quy định của Trung ương và địa phương); quy định các đối tượng, hình thức, phương thức và định mức giúp đỡ các trẻ em; thông qua các quy định về việc quản lý tài chính, sử dụng tài sản, hàng hóa, kết quả thu, chi của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sử dụng công chức, viên chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo chế độ kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kế toán và thủ quỹ giúp việc cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Quy chế cũng quy định rõ đối tượng, hình thức và phương thức hỗ trợ; tài chính và chế độ quản lý, khen thưởng và kỷ luật trong quá trình thực hiện Quỹ.

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG