The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
05/05/2017 - Lượt xem: 2718
Với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Ngày 03 tháng 5 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

 Theo đó, các nội dung thi bao gồm: Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những nội dung cơ bản như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Đồng thời, liên hệ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đối tượng dự thi bao gồm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi được tổ chức theo 02 hình thức là thi trắc nghiệm và thi viết; thi trắc nghiệm bắt đầu từ ngày 18/5/2017, kết thúc vào ngày 19 tháng 11 năm 2017; thi viết bắt đầu từ ngày 19/5/2017, kết thúc ngày 19/10/2017.

Tải Kế hoạch tại đây.

 

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG