The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
22/01/2019 - Lượt xem: 2458
Ngày 21/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 181-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 03 nội dung trọng tâm, đột phá sau để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gồm: (1) Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, “gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân”. (2) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (3) Phát huy dân chủ; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của từng tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong năm 2019. Đồng thời, tăng cường vai trò của cấp ủy (trực tiếp là bí thư cấp ủy) trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu, có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tải Kế hoạch tại đây.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG