The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
28/06/2017 - Lượt xem: 2324
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW, ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 22 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chủ trì chỉ đạo việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho phù hợp, sát với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt Nghị quyết cũng như việc tổ chức thực hiện ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cũng theo Kế hoạch, Hội nghị học tập, quán triệt cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2017; cấp huyện, sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2017 và cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm 2017.

Tải Kế hoạch 81-KH/TU tại đây.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG