Unable to connect to the remote server Gia Lai: Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017
21/04/2017 - Lượt xem: 3169
Với mục đích tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017; vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch về công tác thông tin đối ngoại để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị về “chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại. Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tuyên truyền đối ngoại, xây dựng tài liệu, cung cấp thông tin cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, địa phương, đơn vị, phóng viên báo chí, biên tập viên, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên… trong đó, tập trung vào những vấn đề thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của mọi đối tượng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của tỉnh và của đất nước. Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí địa phương và các báo, đài thường trú trên địa bàn tỉnh trong việc quảng bá hình ảnh Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, công tác phối hợp của các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trong đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại các địa bàn kinh tế trọng điểm như các khu công nghiệp, vùng phát triển cây cao su, cà phê, hồ tiêu, mía đường và thế mạnh du lịch...

Theo Kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền phong phú thiết thực, hiệu quả. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, như: Tạp chí, đặc san, tài liệu chuyên đề, băng rôn khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi, triển lãm, thi tìm hiểu, mở trại sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tổ chức các hội chợ kinh tế - thương mại quốc tế; tọa đàm, đối thoại, hội nghị... nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng thời, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua dân cư, tuyên truyền bằng ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc ít người hai bên biên giới; tranh thủ uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng cũng như hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại…

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG