The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đề xuất về tiêu chuẩn chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường
28/08/2018 - Lượt xem: 2195
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường.

 

 

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đối với chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường như sau: Đã được bổ nhiệm giữ ngạch từ Kiểm soát viên chính thị trường trở lên hoặc ngạch công chức tương đương; có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách theo chủ trương, đường lối của Đảng; có năng lực quản lý, tổ chức thực hiện tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý thị trường; có năng lực hoạch định chính sách và chỉ đạo xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách trong công tác quản lý thị trường; có năng lực tập hợp, đoàn kết nội bộ và tổ chức phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục hoặc lĩnh vực liên quan từ 05 năm trở lên.

Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường: Tốt nghiệp chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị cao cấp; đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bên cạnh đó, chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung: Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương pháp, tác phong làm việc dân chủ, khoa học, giữ gìn đoàn kết nội bộ...

Đào tạo, bồi dưỡng của công chức Quản lý thị trường

Dự thảo cũng quy định các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của công chức Quản lý thị trường gồm: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm; bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức Quản lý thị trường; các hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Công chức Quản lý thị trường được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm và được cấp Chứng chỉ. Công chức Quản lý thị trường được đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước theo ngạch công chức để bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức Quản lý thị trường.

Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho công chức trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG