The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đề xuất thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
20/06/2019 - Lượt xem: 2184
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

.

 

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ tín dụng đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã - Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ nhiệm vụ của Quỹ Hợp tác xã gồm: Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Hỗ trợ tín dụng đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã theo quy định; cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, ngân hàng đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã theo quy định của pháp luật hiện hành; huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Nghị định này; ủy thác, nhận ủy thác.

 

Đối tượng cho vay của Quỹ Hợp tác xã là: Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã có các dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi, thuộc lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ vốn được Quỹ Hợp tác xã xem xét, cho vay theo quy định tại Nghị định này.

 

Điều kiện cho vay

 

Các đối tượng được Quỹ Hợp tác xã cho vay phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1. Khách hàng vay vốn là pháp nhân đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Đối với khách hàng là cá nhân thì phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;  2. Khách hàng có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Quỹ Hợp tác xã thẩm định, đánh giá là khả thi và có khả năng hoàn trả nợ vay; 3. Khách hàng thực hiện quy định về đảm bảo tiền vay theo các hình thức quy định tại Điều 34 Nghị định này; 4. Khách hàng có vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư dự án, phương án sản xuất kinh doanh; 5. Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

 

Về mức vốn vay, dự thảo nêu rõ: Căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay, khả năng tài chính, khả năng hoàn trả vốn vay, hình thức bảo đảm tiền vay và giới hạn cho vay của khách hàng quy định tại Nghị định này, Quỹ Hợp tác xã xem xét, quyết định mức vốn vay cụ thể cho từng khách hàng, phù hợp với khả năng nguồn vốn và năng lực tài chính của Quỹ Hợp tác xã.

 

Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ Hợp tác xã tại thời điểm cho vay vốn; tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan không vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Quỹ Hợp tác xã tại thời điểm cho vay vốn.

 

Thời hạn cho vay tối đa không quá 07 năm

 

Thời hạn cho vay được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh,  phương án đầu tư và khả năng trả nợ của khách hàng.  Thời hạn cho vay tối đa không quá 07 năm.

 

Lãi suất cho vay của Quỹ Hợp tác xã do Chủ tịch/Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Hợp tác xã quyết định trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc Quỹ trang trải đủ chi phí hoạt động và phù hợp với quy định của pháp luật về lãi suất cho vay.

 

 Lãi suất quá hạn do Quỹ Hợp tác xã quyết định, tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng. Đồng tiền cho vay và thu hồi nợ là đồng Việt Nam (VND).

 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

 

Theo Chinhphu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG