Unable to connect to the remote server Ban hành Khung Chương trình đại hội đảng bộ cấp huyện
10/06/2020 - Lượt xem: 3782
Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1696-CV/VPTU, ngày 08 tháng 6 năm 2020 về khung Chương trình đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 để các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham khảo vận dụng tại đảng bộ.

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, nhằm đảm bảo thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh về chương trình đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng Khung Chương trình đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 (riêng đối với đảng bộ thành phố Pleiku và huyện Đak Đoa thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, có Khung Chương trình riêng).

Căn cứ quy định tại mục 14, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Khung Chương trình đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất.

Xem Khung Chương trình tại đây: Link

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG