The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư
02/08/2022 - Lượt xem: 149
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 22/7/2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đảm bảo trật tự ATGT.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp đánh giá đúng thực trạng tình hình thực tế địa phương, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW và Kết luận 45-KL/TW; kịp thời động viên, nhân rộng và phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương làm tốt; đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền chỉ đạo, ban hành những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trong thời gian tới.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Trên cơ sở tổng kết Chỉ thị 18-CT/TW, nghiên cứu, đề xuất Ban Bí thư ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trong tình hình mới.

Đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc, giải quyết những vấn đề bất cập trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông bảo đảm phù hợp với định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Đức Trí

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG