The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. 4 tiêu chí xác định thư viện có vai trò quan trọng
08/04/2020 - Lượt xem: 1919
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

 

 

Ảnh minh họa

Dự thảo quy định, thư viện có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí sau:

1. Mức độ ảnh hưởng đến lĩnh vực, ngành hoặc vùng, miền địa phương và quy mô bao gồm: a- Thư viện thực hiện các nhiệm vụ được quy định theo chỉ định của người đứng đầu bộ, ngành, cơ quan trung ương; b- Thư viện đại học, thư viện thuộc các cơ sở giáo dục khác có khả năng làm đầu mối kết nối, liên kết các thư viện cùng nhóm, chuyên ngành đào tạo theo chỉ định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Cơ sở vật chất, tiện ích, kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu phục vụ người sử dụng thư viện và khả năng mở rộng liên thông, liên kết thư viện trong lĩnh vực, ngành hoặc vùng, miền: a- Có tài nguyên thông tin từ 500.000 đơn vị bảo quản trở lên, trong đó có tối thiểu là 200.000 bản sách; b- Tài nguyên thông tin được lưu trữ, bảo quản và quản lý bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại; c- Không gian đọc thân thiện, đảm bảo khả năng tiếp cận thư viện cho mọi đối tượng người sử dụng, đảm bảo an toàn, an ninh; d- Có tối thiểu 50 máy vi tính phục vụ người sử dụng thư viện; đ- Đã triển khai thực hiện liên thông thư viện ở phạm vi vùng, địa phương hoặc lĩnh vực, ngành hoặc quốc tế; có khả năng hỗ trợ các thư viện khác trong thực hiện liên thông.

3. Người làm công tác thư viện phải bảo đảm các yêu cầu sau: a- Có trình độ nghiệp vụ thư viện theo vị trí việc làm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; b- 90% người làm công tác thư viện có trình độ đại học trở lên, trong đó 70% có chuyên ngành thông tin thư viện; Trong trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; c- Có khả năng hướng dẫn nhu cầu tiếp cận và khai thác thông tin cho người sử dụng thư viện và liên thông thư viện.

4. Hiệu quả hoạt động thư viện hàng năm:

a- Có số lượng người sử dụng tại thư viện và ngoài thư viện đạt từ 6.000 người trở lên;

b- Số lượt người được thư viện phục vụ đạt từ 1.000.000 lượt người trở lên;

c- Số lượt sách, báo phục vụ tại chỗ, phục vụ lưu động và phục vụ qua không gian mạng đạt từ 2.000.000 lượt trở lên;

d- Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin: thư viện có phần mềm tiên tiến quản lý thư viện, cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử có mục lục truy cập trực tuyến và có cung cấp các dịch vụ cung cấp tài liệu số và tư vấn trực tuyến cho người sử dụng; sử dụng máy tính và các trang thiết bị phục vụ người sử dụng;

đ- Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm chuyên đề tối thiểu 04 lần/năm; có tối thiểu 01 đề tài cấp Bộ, ngành, cấp tỉnh đuợc nghiệm thu đưa vào tổ chức thực hiện trong thực tiễn hoặc có tối thiểu 06 sản phẩm thông tin chuyên đề, thư mục; có chia sẻ với các thư viện khác;

e- Giờ mở cửa của thư viện đạt tối thiểu từ 56 giờ/tuần trở lên. Đối với thư viện phục vụ trên không gian mạng: tất cả các ngày trong năm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên trang Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/4-tieu-chi-xac-dinh-thu-vien-co-vai-tro-quan-trong/392254.vgp

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG