The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tình hình bố trí và sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống các cơ quan Đảng
14/11/2014 - Lượt xem: 4401
Nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ dân tộc thiểu số và vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), trong những năm qua, tỉnh đã luôn quan tâm đến nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (internet)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, số cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số giữ các chức danh chủ chốt ở cấp tỉnh có 06 ủy viên ban thường vụ, chiếm 42,86%, 14 ủy viên ban chấp hành, chiếm 26,42%, 01 bí thư, 04 trưởng, phó các ban đảng, 17 trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể. Cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số hiện đang công tác trong các cơ quan Đảng tỉnh là 19/290 đồng chí, chiếm 6,55%. Toàn tỉnh có 222 tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn với 2.605 đảng viên tham gia cấp ủy, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số là 1.038 đồng chí, chiếm 39,85%.

Công tác tạo nguồn quy hoạch cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống các cơ quan Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

* Kết quả quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

- Đối với cấp tỉnh: Quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIV) 19 đồng chí, trong đó người dân tộc thiểu số có 4 đồng chí, chiếm 21,1%. Quy hoạch ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) là 92 đồng chí, trong đó, người dân tộc thiểu số có 26 đồng chí, chiếm 28,3%.

- Các ban đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các sở, ban ngành của tỉnh đã quy hoạch 557 lượt cán bộ vào các chức danh lãnh đạo trưởng, phó các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương, trong đó cán bộ là người dân tộc thiểu số được quy hoạch là 141 đồng chí, chiếm tỷ lệ 25,31%.

 - Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc (22 đơn vị) đã quy hoạch được nguồn ban chấp hành 856 đồng chí, trong đó, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có 261 đồng chí, chiếm 30,5%.

- Đối với cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, tổng số lượt cán bộ, công chức được quy hoạch là 3.450 đồng chí, trong đó, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 855 đồng chí, chiếm 24,8%. 

* Kết quả quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Đối với cấp tỉnh: Quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XV) là 20 đồng chí, trong đó người dân tộc thiểu số có 8 đồng chí, chiếm 40%. Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) là 84 đồng chí, trong đó người dân tộc thiểu số có 23 đồng chí, chiếm 27,38%.

- Ở các ban đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các sở, ban, ngành tỉnh đã quy hoạch được 296 lượt cán bộ vào các chức danh lãnh đạo trưởng, phó các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương, trong đó, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có 21 đồng chí, chiếm 7,09%.

- Quy hoạch ban thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện 764 lượt đồng chí, trong đó, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có 187 đồng chí, chiếm 24,48%.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường học tập. Đồng thời, mở các lớp đào tạo cán bộ nguồn dân tộc thiểu số bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương. Đến nay, tỉnh đã mở được 4 lớp với tổng số gần 300 em học sinh và hầu hết đã được bố trí làm việc tại các xã.

Các cấp, các ngành liên quan tích cực phối hợp triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp huyện và cấp xã, trong đó đa số là cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức và nội dung thích hợp với kinh phí phân bổ đào tạo, bồi dưỡng từ 10 đến 20 tỷ đồng mỗi năm. Nhờ đó, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Ngoài ra, căn cứ chỉ tiêu được Trung ương phân bổ hằng năm, tỉnh đã cử cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và an ninh, quốc phòng đối tượng I, II tại các trường và các học viện.

Nguyễn Ưu Ái

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG