The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình
23/10/2019 - Lượt xem: 4718
Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định 113/2018/NĐ-CP) và các văn bản của Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Theo lộ trình từ năm 2016 đến năm 2021, tổng số biên chế khối Đảng, đoàn thể tinh giản theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP là 64 người (trong đó, năm 2016 là 35 người; năm 2017 là 10 người; năm 2018 là 13 người; năm 2019 là 03 người; năm 2020 là 01 người; năm 2021 là 02 người). Căn cứ Quyết định 383/QĐ-UBND, Quyết định số 462/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh giai đoạn 2015 - 2021, lũy kế đến năm 2021, tổng biên chế hành chính sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sẽ giảm 3.571 biên chế, đạt tỷ lệ chung là 10,85%; đồng thời, tách biên chế hội ra khỏi biên chế hành chính sự nghiệp.

Ảnh: Nguyễn Đông

 

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 803 đối tượng (trong đó có 63 biên chế khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh chính trị - xã hội tỉnh (trong đó, có 09 biên chế của Liên đoàn Lao động tỉnh); 740 biên chế khối chính quyền, số đối tượng này nằm trong tổng số biên chế cắt giảm); cắt giảm biên chế là 1.714 biên chế (trong đó, khối chính quyền là 1.495, gồm 223 biên chế hành chính, 1.232 biên chế sự nghiệp, 40 hợp đồng lao động theo theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 219 biên chế khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội).

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, nghỉ hưu đúng tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, nghỉ chế độ mà thực hiện chậm trễ, không đầy đủ các chế độ, chính sách được hưởng theo quy định.

Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG