The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Sửa đổi tiêu chuẩn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
20/03/2017 - Lượt xem: 9296
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định “về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý” ban hành theo Quyết định số 1244-QĐ/TU, ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định sửa đổi về điều kiện cụ thể đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo (cấp trưởng và cấp phó) các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và tương đương (tại điểm 2.3, khoản 2, trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1244-QĐ/TU), cụ thể:

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phải kinh qua một trong các chức vụ: Bí thư hoặc phó bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (theo Quy định trước đây, bắt buộc phải kinh qua chức vụ bí thư); cấp trưởng hoặc cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương ít nhất 03 năm.

Cấp trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương: Phải có ít nhất 01 năm giữ chức vụ cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương (theo Quy định trước đây, phải có ít nhất 03 năm giữ chức vụ cấp phó).

Cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương: Phải có ít nhất 01 năm giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương (theo Quy định trước đây, phải có ít nhất 03 năm giữ chức vụ trưởng phòng). Trường hợp chưa giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương thì phải là cán bộ trẻ từ 35 tuổi trở xuống, có năng lực, đã giữ chức vụ phó trưởng phòng trong ngành ít nhất 03 năm (theo Quy định trước đây, phải giữ chức vụ phó trưởng phòng ít nhất 05 năm và không quy định cụ thể về độ tuổi).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sửa đổi, bổ sung điểm 5.1, khoản 5, Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1244-QĐ/TU như sau: "Những cán bộ hiện chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn về trình độ (chưa qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, bồi dưỡng công tác Đảng, công tác đoàn thể...; chưa có ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị), điều kiện (năm công tác) theo quy định (kể cả cán bộ biệt phái), nhưng có năng lực trong thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm thì có thể vận dụng xem xét quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Trong thời gian 05 năm sau khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định; không xem xét bổ nhiệm lại, bổ nhiệm chức vụ cao hơn đối với các trường hợp không hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp học để hoàn thiện các tiêu chuẩn".   

Việc quy định cụ thể như trên nhằm góp phần củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG