The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
05/03/2019 - Lượt xem: 3823
Ngày 27/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Quyết định số 1300-QĐ/TU về việc hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

Đồng thời, ban hành các quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Theo đó, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 09 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VII giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 02 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đồng chí Phạm Nhơn - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khóa III và đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khóa III.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Dự kiến chiều ngày 07/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thanh Hằng (đưa tin)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG