The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư
23/12/2019 - Lượt xem: 2573
Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang vừa ký ban hành Nghị quyết số 117/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư.
Theo đó, HĐND tỉnh Gia Lai hỗ trợ một lần tối đa không quá 100 triệu đồng/người đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã dôi dư phải thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Cụ thể: hỗ trợ 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc. Trường hợp tổng thời gian để tính hỗ trợ có tháng lẻ thì hưởng chính sách hỗ trợ theo nguyên tắc: trường hợp dưới 3 tháng thì không tính vào tổng thời gian tính hỗ trợ; trường hợp đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được cộng thêm 1/2 năm vào tổng thời gian để tính hỗ trợ, được hưởng 0,75 tháng tiền lương cho 1/2 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; trường hợp từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng thì được tính tròn là 1 năm vào tổng thời gian để tính hỗ trợ, được hưởng 1,5 tháng tiền lương cho 1 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
Kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ này được trích từ nguồn ngân sách tiết kiệm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG