The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: 2.712 biên chế công chức được giao trong năm 2020.
10/09/2019 - Lượt xem: 2983
Trên cơ sở Tờ trình số 1900/TTr-UBND về việc trình quyết định biên chế công chức năm 2020; tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI thông qua Nghị quyết.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 là: 2.712 biên chế, giảm 59 biên chế công chức so với biên chế năm 2019. Các cơ quan cấp tỉnh được giao 1.313 biên chế (trong đó số biên chế được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiếm gần một nửa là 494 biên chế); các cơ quan cấp huyện được giao 1.399 biên chế.

Cơ sở để phân bổ biên chế năm 2020 cho các cơ quan, địa phương vẫn tiếp tục thực hiện căn cứ các tiêu chí quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-Cp và theo lộ trình tinh giản biên chế đã được Thường trực Tỉnh ủy xem xét thống nhất và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2015 – 2021.

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG