The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bảo lưu phụ cấp chức vụ cho các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương
28/10/2018 - Lượt xem: 3216
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo về giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức.

Theo đó, giải quyết chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ cho các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sau sắp xếp tổ chức bộ máy không được bố trí, bổ nhiệm lại chức vụ hoặc được bố trí, bổ nhiệm chức vụ khác nhưng có hệ số phụ cấp thấp hơn mức phụ cấp cũ đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG