The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (*)
22/09/2015 - Lượt xem: 2467
Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quân đội, sáng ngày 22/9.

 

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. 
(Ảnh: Minh Trường)

“Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quân đội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân uỷ Trung ương, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí và qua các đồng chí, tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lực lượng dân quân, tự vệ trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. 

Thưa các đồng chí, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Lực lượng vũ trang và Nhân dân cả nước, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành, phát triển của Quân đội qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Kết quả của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân uỷ Trung ương đã chủ động triển khai sớm và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các cấp bộ đảng trong toàn quân tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ; đồng thời tích cực làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Bộ Chính trị đã nghe Thường vụ Quân uỷ Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị và đã có những chỉ đạo cụ thể để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội. 

Báo cáo Chính trị của Quân uỷ Trung ương trình Đại hội hôm nay đã thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, phản ánh khách quan, trung thực kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình mọi mặt của Quân đội và Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua; dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thưa các đồng chí, 

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Quân đội, cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đã diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức. Thế giới chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và sâu sắc; kinh tế phục hồi chậm; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong đó có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh hàng không, an toàn hàng hải, sự biến đổi khí hậu toàn cầu, sự bùng nổ dân số, chênh lệch giàu nghèo... nổi lên với những đặc điểm mới, tác động mạnh tới hoà bình, ổn định và phát triển của thế giới cũng như của mỗi quốc gia. Ở trong nước, bên cạnh mặt thuận lợi do thành tựu của sự nghiệp đổi mới đem lại, cũng có những nguy cơ, thách thức đan xen, diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy phi chính trị hoá lực lượng vũ trang, phi chính trị hoá quân đội để chống phá sự nghiệp cách mạng, phá hoại sự ổn định của đất nước... 

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo toàn quân khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước. Làm tốt công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược; chủ động tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, theo phương châm bình tĩnh, khôn khéo, kiên trì, kiên quyết, không để tình hình diễn biến phức tạp và không để các thế lực thù địch lợi dụng tạo cớ can thiệp. 

Đảng bộ Quân đội đã quán triệt và thực hiện tốt phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân ngày càng được nâng lên; có bước đột phá về hiện đại hoá vũ khí, trang bị cho hải quân, phòng không - không quân và một số binh chủng, lực lượng… Chú trọng đổi mới, nghiên cứu phát triển khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật quân sự và có bước phát triển mới về công nghiệp quốc phòng. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật, pháp luật; đời sống của bộ đội có nhiều cải thiện. 

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước. Việc phối hợp giữa Quân đội, Công an và đối ngoại ngày càng hiệu quả hơn. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng có sự đổi mới, đạt kết quả tốt; chất lượng xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc được nâng lên; lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức phù hợp, bảo đảm chất lượng chính trị. 

Tích cực, chủ động tham mưu cho Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại… trên biên giới, trên biển và các địa bàn đạt kết quả tốt. Công tác dân vận, thực hiện chính sách được triển khai tích cực, hiệu quả. Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; xoá đói, giảm nghèo; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. 

Hoạt động đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng lòng tin chính trị, giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước lớn và các nước bạn bè truyền thống; thúc đẩy xu thế hoà bình, ngăn ngừa nguy cơ xung đột. 

Công tác xây dựng Đảng luôn được chăm lo, tăng cường, có chuyển biến tích cực. Đảng bộ Quân đội đã có nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn quân; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đi đầu trong đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam", bảo đảm cho Đảng thường xuyên nắm chắc và lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; càng trong khó khăn phức tạp, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" càng được giữ vững, phát huy và toả sáng. 

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong thời gian qua là to lớn và rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới đất nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được trong 5 năm qua. 

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. 

Thưa Đại hội, 

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. Kinh tế thế giới tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định; hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn, chiến tranh thế giới khó có khả năng xảy ra, nhưng nguy cơ các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên và khủng bố vẫn gia tăng. Tình hình kinh tế, chính trị của một số nước ở khu vực Châu Á, Đông Nam Á có những diễn biến phức tạp... 

Đối với nước ta, mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của các thế lực thù địch là tìm mọi cách xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, đưa Việt Nam đi theo ý đồ, quỹ đạo của họ. Thủ đoạn của họ là tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", tăng cường sử dụng các biện pháp "tấn công mềm", tập trung làm chuyển biến về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" từ trong nội bộ ta; kích động, chia rẽ, thực hiện âm mưu phi chính trị hoá quân đội; hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng; xoá bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội… 

Tình hình trên tác động trực tiếp, sâu sắc đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đảng ta chủ trương phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và bảo vệ nền văn hoá dân tộc; củng cố quốc phòng, giữ vững môi trường hoà bình, an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là một nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. 

Những chủ trương, quan điểm trên đây đã được Quân uỷ Trung ương quán triệt, cụ thể hoá, đề xuất rõ phương hướng, mục tiêu chung, 6 nhiệm vụ và 5 nhóm chủ trương, giải pháp chủ yếu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đề nghị Đại hội thảo luận làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để đi đến thống nhất thành Nghị quyết của Đại hội. Tôi nhấn mạnh và lưu ý thêm mấy vấn đề sau: 

Một là, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ngay sau Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Quân uỷ Trung ương cần khẩn trương xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Cần tập trung làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và một số Đề án bảo đảm quốc phòng ở các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, biên giới, biển đảo. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và các địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ. 

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội; củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân. Chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống có hiệu quả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá quân đội". Tuyệt đối không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. 

Sớm xây dựng và triển khai Đề án "Điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021" theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Đề án "Bảo đảm vũ khí, trang bị cho Lục quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo" theo hướng hiện đại hoá. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương hiện đại hoá Hải quân, Phòng không - Không quân, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật và Cảnh sát biển. Không ngừng tăng cường thực lực cho các lực lượng để đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự; trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. 

Ba là, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp uỷ, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; giữa quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; coi trọng đào tạo cán bộ quân sự cho cơ sở xã, phường, thị trấn và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Phát huy vai trò của Quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, nhất là ở trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. 

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị khoá XI về "Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại; xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng mạnh, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá vũ khí, trang bị kỹ thuật theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới. 

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng. Đây cũng cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu của quân đội trong quá trình thực hiện chủ trương chiến lược hội nhập quốc tế của Đảng ta. Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương, tạo thế đan xen lợi ích; ưu tiên quan hệ hợp tác toàn diện, ổn định, vững chắc với Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, các nước ASEAN, các nước lớn và các nước bạn bè truyền thống. Tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc phù hợp với điều kiện Việt Nam và Quân đội ta. Phát huy tốt hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Quân đội, Công an và đối ngoại. 

Năm là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và toàn quân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong toàn quân, nhất là tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; có chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 

Thưa Đại hội, 

Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội lần thứ X Đảng bộ Quân đội chắc chắn sẽ hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ theo kế hoạch; đề ra được các chủ trương, định hướng lãnh đạo toàn quân trong nhiệm kỳ tới; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; nhất là những vấn đề về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, cơ cấu hợp lý. 

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng Quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và phát triển. Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm truyền thống vẻ vang của Quân đội, chúng ta vô cùng phấn khởi, tự hào về những chiến công vĩ đại và những bước phát triển của Quân đội. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội sẽ lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn”.
-------------------------------

 (*) Đầu đề là của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG