Unable to connect to the remote server Xây dựng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh
16/03/2017 - Lượt xem: 1841
Đảng bộ Báo Gia Lai trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, có trách nhiệm lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ tỉnh giao là thông tin, tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng địa phương.

 

Đại hội Đảng bộ Báo Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Đ.T

Đại hội Đảng bộ Báo Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020. 

Năm 1975, sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ở Gia Lai chưa có lực lượng làm báo chuyên nghiệp. Mọi công việc xuất bản báo được giao cho Phòng Thông tin Cổ động (Ty Văn hóa-Thông tin) phụ trách nên không có chi bộ riêng. Đến tháng 8-1977, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum quyết định thành lập Ban Biên tập Báo Đảng. Từ đây, chi bộ Báo Gia Lai-Kon Tum được thành lập với 8 đảng viên, trong đó 1 đảng viên của Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Gia Lai sinh hoạt cùng. Chi ủy đầu tiên của chi bộ Báo Gia Lai-Kon Tum được Đại hội chi bộ khóa I bầu ra gồm 3 đồng chí, từ đó không ngừng lớn mạnh. Đến năm 1991, tỉnh Gia Lai-Kon Tum chia tách thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, chi bộ được mang tên chi bộ Báo Gia Lai đến ngày nay.

Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng cũng như để phù hợp với quy định của Đảng, tháng 6-2012, chi bộ chính thức được nâng cấp thành Đảng bộ Báo Gia Lai với 30 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ có 34 đảng viên của 2 cơ quan gồm: Báo Gia Lai và Hội Nhà báo tỉnh, sinh hoạt trong 3 chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm có 4 đồng chí, hiện đang khuyết chức danh Bí thư, các hoạt động của Đảng bộ do đồng chí Phó Bí thư chịu trách nhiệm. Đảng viên trong Đảng bộ luôn giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong hoạt động và giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Báo Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh. Đảng bộ giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị trong cơ quan, lãnh đạo toàn diện, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, quản lý, phân công, kiểm tra công tác đảng viên... đảm bảo cho nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả.

Từ năm 1998 đến nay, Đảng bộ Báo Gia Lai liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Có được kết quả đó, Đảng bộ luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là yêu cầu hết sức quan trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 31-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cao Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Báo Gia Lai và đội ngũ đảng viên. Để thực hiện tốt các chỉ thị trên, thời gian qua, Đảng bộ Báo Gia Lai đã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp quan trọng.

Trước hết, Đảng bộ nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng đổi mới để phù hợp với những điều kiện cụ thể của cơ quan, từng đối tượng; nâng cao chất lượng hiệu quả học tập lý luận chính trị, chuyên môn được coi là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên.  Hiện nay, 33/34 đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học, chiếm 97,05%; 11/34 đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, chiếm 32,35%; 19 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị, chiếm 55,8%.

Đổi mới sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, đổi mới nội dung và cách thức sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ ngày càng có chất lượng hơn. Đảng bộ, chi bộ đã dành thời lượng thích hợp trong các buổi sinh hoạt cho các đảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Đảng bộ thống nhất về đường lối, tư tưởng và tổ chức, thống nhất về ý chí và hành động, tôn trọng các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là phải quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu, mở rộng dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

 

    Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.  Ảnh: Đ.T
Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.  Ảnh: Đ.T

Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới. Mỗi nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển 2-4 đảng viên. Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển Đảng thực hiện nghiêm túc Quy định 57, Hướng dẫn số 01-HD/TW và các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ duy trì thường xuyên 30-34 đảng viên, trong đó 100% đảng viên là đoàn viên Công đoàn; đảng viên nữ 15/34 đồng chí, chiếm 44,11%; dân tộc thiểu số 3 đồng chí, chiếm 8,82%.  Đảng ủy tham gia quyết định công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Các vị trí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cơ quan như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo cấp phòng trở lên 100% là đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Báo Gia Lai giữ vai trò quan trọng cả về đấu tranh và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất việc tuân thủ Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, nhằm bảo đảm dân chủ, kỷ cương của Đảng được thực thi nghiêm túc. Đồng thời cũng nhờ có kiểm tra mà phát hiện những điển hình tiên tiến để nhân rộng. Công tác kiểm tra của Đảng ủy có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú, sự giám sát của tổ chức như Đoàn Thanh niên, Công đoàn, chi hội Nhà báo.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Báo Gia Lai đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng với đó, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm trong công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước những khó khăn, thách thức; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Đảng bộ, chi bộ, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Khuất Đình Viện
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG