The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh
02/03/2017 - Lượt xem: 4127
L.T.S: Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2017) và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân, P.V đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Thuần Huy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về những kết quả trong việc xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

* P.V: Xin Đại tá cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân trong thời gian qua?

- Đại tá LÊ THUẦN HUY: Trong những năm qua, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn xác định công tác vận động quần chúng là một biện pháp công tác quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. Vì vậy, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, như: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các xã biên giới nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhiệm vụ công tác biên phòng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới Tổ quốc; chú trọng đổi mới công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt với phương châm: “gần dân, hiểu dân, học dân”, thực hiện “ba bám, bốn cùng” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

  Bộ đội Biên phòng chăm sóc sức khỏe cho già làng. Ảnh P.D
Bộ đội Biên phòng chăm sóc sức khỏe cho già làng. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” và tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững bằng các việc làm cụ thể, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. Nhiều mô hình, chương trình đã được BĐBP tỉnh triển khai thực hiện, góp phần cải thiện, nâng cao cuộc sống cho người dân biên giới, như: Mô hình “Trồng lúa nước” của Đồn Biên phòng Ia Púch và Đồn biên phòng Ia Mơr; mô hình trồng tiêu và “Bếp ăn tình thương” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh...  

* P.V: Những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã giáo dục truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ như thế nào, thưa Đại tá?

- Đại tá LÊ THUẦN HUY: Để tiếp tục xây dựng, phát huy truyền thống anh hùng của BĐBP trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương (khóa XII), phấn đấu ngày càng hoàn thiện hơn nữa những phẩm chất, nhân cách tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”. Các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền sâu rộng, từ đó nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng và phát huy truyền thống trong thời kỳ mới.

Tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, bảo đảm số lượng, chất lượng ngày càng cao. Đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, làm cho cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thông nghiệp vụ, quân sự, giỏi về công tác vận động quần chúng, đủ sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần chủ động tiến công, phát huy nội lực, tự lực, tự cường, tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Mặt khác, các đơn vị cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác biên phòng, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành và phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Campuchia. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm cho BĐBP tỉnh luôn là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh nhà; luôn vững vàng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

* P.V: Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần làm gì để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thưa Đại tá?

- Đại tá LÊ THUẦN HUY: Để góp phần giữ vững toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác vận động quần chúng, về chủ trương tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân các xã biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, kích động phá hoại sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch... Tham mưu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Các đơn vị cũng chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên khu vực biên giới. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới và đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng; quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ chuyên trách làm công tác vận động quần chúng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng.

Mặt khác, các đơn vị cũng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng và phát huy có hiệu quả vai trò, ảnh hưởng của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên khu vực biên giới. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt và hoạt động đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG