Unable to connect to the remote server Vững bước trên đường phát triển và hội nhập
29/04/2016 - Lượt xem: 3911
L.T.S: Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2016), P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về những thành tựu tỉnh nhà đã đạt được từ ngày giải phóng đất nước đến nay.

 

- P.V: Đồng chí có thể đánh giá khái quát về những thành tựu của tỉnh nhà sau 41 năm thống nhất đất nước, đặc biệt là sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng?

Đồng chí Hồ Văn Niên: Sau 41 năm thống nhất đất nước, đặc biệt là qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu rất đáng tự hào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đó là nền tảng, là điểm tựa vững chắc để Gia Lai vững bước trên đường phát triển và hội nhập.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng cao qua từng giai đoạn và từng năm, từ 3,5%/năm giai đoạn 1976-1990 lên 11%/ năm giai đoạn 1991-2010; đến giai đoạn 2010-2015 bình quân tăng 12,81%. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư chuyển dịch hợp lý; giai đoạn 2010-2015, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,8%/năm; thương mại-dịch vụ tăng bình quân 15,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 35 triệu đồng, bằng 71,3% bình quân chung của cả nước. Tổng thu ngân sách từ sau giải phóng đến năm 1991 đạt 40 tỷ đồng, năm 2001 đạt 256 tỷ đồng, đến năm 2008 đạt 1.750 tỷ đồng và năm 2015 đạt gần 3.100 tỷ đồng...

Điểm nổi bật là cơ cấu kinh tế theo vùng, ngành tiếp tục chuyển dịch tích cực; đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, chuyên canh cây nông nghiệp, công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Một số cây trồng chủ lực của tỉnh có diện tích đứng đầu khu vực Tây Nguyên như: hồ tiêu trên 13.000 ha, cao su trên 110.000 ha, mía trên 38.000 ha. Ngoài ra, diện tích cà phê của tỉnh đứng thứ ba khu vực Tây Nguyên với gần 80.000 ha… Nhiều trang trại, dự án chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ đã phát huy hiệu quả; dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo quy mô công nghiệp bước đầu đi vào hoạt động, tổng đàn bò của tỉnh trên 400.000 con (đứng đầu khu vực Tây Nguyên và thứ hai cả nước sau Nghệ An). Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực và đạt kết quả bước đầu. Đến nay, toàn tỉnh có 23 xã đạt 19 tiêu chí (trong đó 21 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). Vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng được quan tâm đầu tư. Hiện nay, Gia Lai đang trên đà phát triển bền vững, trở thành một vùng đất sôi động, giàu tiềm năng, không chỉ là nơi giao thoa của các nền văn hóa mà còn là nơi “gặp gỡ” của sự phát triển kinh tế và đang từng bước trở thành vùng kinh tế động lực trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào- Campuchia...

 

Thành phố Pleiku-trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
Thành phố Pleiku-trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; các vấn đề bức xúc được tập trung giải quyết; gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội được quan tâm chăm sóc. Y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 98,2% xã, phường, thị trấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 100% xã, phường, thị trấn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; 80% trạm y tế xã có bác sĩ; 7,18 bác sĩ/vạn dân; 31,1% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,36% (tương đương 36.951 hộ). Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được quan tâm. Đặc biệt, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

An ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc. Chính trị-xã hội ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu lợi dụng địa bàn nước ngoài để phục hồi FULRO, lôi kéo, kích động vượt biên và lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là việc ban hành, tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy có nhiều đổi mới. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến tích cực bước đầu. Công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng ở các thôn, làng chưa có tổ chức Đảng và đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở. Đặc biệt, trong năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

- P.V: Xin đồng chí cho biết đâu là nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian đến để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững?

Đồng chí Hồ Văn Niên: Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khẳng định “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội đã thông qua 16 chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (GRDP theo giá so sánh năm 2010) đạt 7,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 9-10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/năm; đến năm 2020 có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện tích rừng trồng mới hàng năm đạt 800 ha và tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,6%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,8%/ năm; đến năm 2020 còn 2,68% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015)...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình và tổ chức thực hiện 4 chương trình trọng tâm mà đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: (1)-Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. (2)-Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. (3)-Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO. (4)-Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Riêng lĩnh vực kinh tế-xã hội, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược; chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động mọi nguồn lực, coi trọng xã hội hóa đầu tư để phát triển; ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc cải tạo, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi trên địa bàn. Phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nhân dân, thu hút các nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước để đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chú trọng tạo việc làm, đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát huy lợi thế và khai thác có hiệu quả các tuyến đường: Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông, quốc lộ 14, 19, phát triển mạnh du lịch gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế về rừng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương; phối hợp, liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh ven biển phục vụ du lịch, vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa...

Với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, tự lực, tự cường và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy thuận lợi cùng với những kinh nghiệm quý báu trong 30 năm đổi mới vừa qua để nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, phấn đấu xây dựng Gia Lai trở thành một tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng.

- P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG