The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ
16/10/2020 - Lượt xem: 2287
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020) và 75 năm Ngày thành lập Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai (10/12/1945-10/12/2020) là dịp để cán bộ, công nhân viên văn phòng cấp ủy các cấp cùng ôn lại những năm tháng khó khăn, gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào. Từ đó, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Truyền thống vẻ vang

Cách đây 90 năm, tại hội nghị lịch sử tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp lần thứ nhất đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng. Đây cũng chính là bộ phận tiền thân của Văn phòng Trung ương Đảng ngày nay.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, văn phòng cấp ủy đều nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp to lớn đó, ngày 29-1-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18-10-1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và cũng là Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy. Đây là sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa đối với cán bộ, công nhân viên đã và đang công tác ở văn phòng cấp ủy trong cả nước.

Ngày 10-12-1945, Đảng bộ tỉnh được thành lập, cùng với đó, đã hình thành một số bộ phận giúp việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan văn phòng cấp ủy, như: chuẩn bị cơ sở chính trị, tổ chức dự trữ lương thực, xây dựng căn cứ cách mạng của tỉnh để phục vụ kháng chiến lâu dài... Trang sử đầu tiên của Văn phòng Tỉnh ủy được bắt đầu bằng những công việc như thế và đó chính là những bộ phận tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Đăng Vũ
Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Đăng Vũ

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, từng bước trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng...”, trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc và luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ngày càng xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ tỉnh.

Đoàn kết, sáng tạo trong công việc

Ghi nhận những thành tích đạt được trong 75 năm qua, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy và nhiều cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba, cờ thi đua, bằng khen; nhiều tổ lao động được công nhận tập thể lao động xuất sắc, nhiều đồng chí được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hàng năm đều được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Tỉnh ủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ. Đồng thời, căn cứ các nghị quyết của đại hội, đã phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình làm việc hàng năm của Ban Chấp hành, hàng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh, đưa vào chương trình những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Trọng tâm là giúp cấp ủy tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tham mưu giúp Tỉnh ủy có những giải pháp đối với những vấn đề bức xúc, các vấn đề mới nảy sinh.

Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy còn tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại, xây dựng nội dung làm việc và tổ chức phục vụ chu đáo các đợt công tác của Thường trực Tỉnh ủy ở cơ sở, đón tiếp các đoàn khách Trung ương, quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Do đó hoạt động của cấp ủy qua từng thời kỳ đi vào nền nếp, giải quyết công việc có kế hoạch, có chương trình, chất lượng công việc của tập thể và cá nhân cấp ủy được nâng lên.

Đặc biệt, trong năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Thành công của Đại hội biểu thị sức mạnh tổng hợp và trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của văn phòng cấp ủy toàn tỉnh nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng trong việc tham mưu, phục vụ đắc lực cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao.

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham mưu, thông tin tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ cấp ủy. Công tác văn thư, lưu trữ triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác cơ yếu-công nghệ thông tin đã chuyển tải những thông tin mật từ địa phương đến Trung ương và tiếp nhận thông tin đến đảm bảo kịp thời và chính xác; việc truyền nhận thông tin qua mạng nội bộ có nhiều thuận lợi, nhất là khai thác các tài liệu, văn bản.

Công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Tỉnh ủy được thực hiện đúng quy định; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Công tác hành chính, quản trị bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của cấp ủy, từng bước hiện đại hóa các phương tiện làm việc của văn phòng; phục vụ chu đáo, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn và các đoàn khách Lào, Campuchia đến thăm, làm việc với tỉnh.

Tổ chức bộ máy của cơ quan không ngừng được củng cố, kiện toàn; đã triển khai thực hiện nghiêm việc sáp nhập các phòng, đơn vị trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến việc tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng Tỉnh ủy luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn Viên chức, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức và đạt được nhiều kết quả, thường xuyên được bình chọn là đơn vị dẫn đầu. Ngoài ra, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy luôn tích cực vận động cán bộ, công chức tham gia các hoạt động xã hội, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng bão lụt, ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Quỹ “Vì người nghèo”...

Thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy xác định tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy. Trước mắt là tập trung tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh, ban hành các văn kiện, văn bản sau Đại hội và gửi Trung ương theo quy định. Chủ động tham mưu ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) và các quy định về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra.

Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, công nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

 

NGUYỄN XUÂN PHƯỚC
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG