Đối với bộ đội đặc công, huấn luyện võ thuật là bộ môn không thể thiếu nhằm trang bị khả năng hạ địch trong bất kỳ tình huống nào khi đánh gần.


Tuổi trẻ Đoàn Đặc công 20 tập võ thuật, rèn luyện khí công tạo sức khoẻ dẻo dai.

Bài huấn luyện vượt qua rào lửa.

Bài huấn luyện nguỵ trang tiếp cận lô cốt địch.

Bí mật bất ngờ đánh địch trong giao thông hào.

               

   Ngoài thời gian huấn luyện, các chiến sĩ Đoàn Đặc công 20 đã đóng góp hàng ngàn ngày công, tăng gia sản xuất nhằm bảo đảm
thực phẩm thường xuyên cho đơn vị.