Unable to connect to the remote server Từ ngày 01/11/2018, chuyển giao một số bộ phận của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy quản lý
27/10/2018 - Lượt xem: 2919
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1151-QĐ/TU về chuyển giao bộ phận quản lý tài sản, tài chính, văn thư - lưu trữ, phục vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy quản lý.

Ảnh Đăng Vũ.

Theo đó, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, công việc, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu về văn thư - lưu trữ, phục vụ; con dấu (trừ con dấu tổ chức đảng, đoàn thể), 10 xe ô tô, 16 chỉ tiêu biên chế và 09 công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đang có mặt của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về cho Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, thực hiện, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, công việc, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu về quản lý tài sản, tài chính và kinh phí hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về cho Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, thực hiện, kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2019.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan, kiểm kê, đánh giá lại nhiệm vụ, công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản, biên chế, đội ngũ công chức, lao động... thuộc lĩnh vực phải chuyển giao ở cơ quan mình; hoàn tất hồ sơ thủ tục, tiến hành bàn giao các nội dung phải chuyển giao về cho Văn phòng Tỉnh ủy theo đúng tiến độ thời gian quy định.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan hoàn tất hồ sơ thủ tục, tiếp nhận, quản lý và triển khai thực hiện các nội dung được chuyển giao từ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều chuyển các loại tài sản từ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đến cho Văn phòng Tỉnh ủy quản lý theo quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, phân bổ lại chỉ tiêu biên chế của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Quyết định điều động công chức và có văn bản thống nhất để số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực phải chuyển giao của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy được tiếp tục chuyển sang công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy theo đúng quy định.

Tải Quyết định 1151-QĐ/TU TẠI ĐÂY.

Cao Thương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG