The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Triển khai quán triệt về công tác lưu trữ của đảng và chữ ký số
03/09/2018 - Lượt xem: 1497
Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/VPTW/nb, ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng triển khai phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện web có tích hợp chữ ký số và giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ; Công văn số 2173-CV/VPTW/nb, ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ và chữ ký số.


Việc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản kết luận, hướng dẫn mới ban hành của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ đến cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, mặt trận, đoàn thể các cấp trong việc thực thi nhiệm vụ công tác lưu trữ và chữ ký số trong tình hình mới.

Mặt khác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Quá trình tổ chức quán triệt đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng chứng thư số. Đảm bảo triển khai có hiệu quả ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực.

Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2035.

Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Đánh giá thực trạng việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 800-TB/VPTW/nb, ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị - xã hội và kết luận hội nghị.

Phổ biến, quán triệt các văn bản về triển khai, hướng dẫn sử dụng chữ ký số. Giới thiệu hệ thống chứng thực tại Việt Nam. Trong thời gian tới, việc thực hiện chữ ký số sẽ được triển khai đồng bộ trong tất cả hệ thống đảng các cấp. Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì mở 3 lớp để tập huấn về vấn đề này.

Tải Kế hoạch 150-KH/TU TẠI ĐÂY.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG