Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Hô-xê Ra-môn Ba-la-ghe trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; đánh giá cao, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Hô-xê Ra-môn Ba-la-ghê thông báo với Tổng Bí thư về kết quả Hội thảo Lý luận lần thứ ba giữa hai đảng, đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo lý luận giữa hai đảng, đặc biệt trong bối cảnh Cu-ba đang tích cực triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hô-xê Ra-môn Ba-la-ghe sang thăm làm việc tại Việt Nam; cho rằng chuyến thăm và dự Hội thảo Lý luận giữa hai đảng, các chuyến thăm viếng lẫn nhau của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước cũng như việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân trong thời gian qua là những minh chứng sống động cho mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cu-ba. Chúc mừng những thành tựu quan trọng, những bước tiến chắc chắn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nước, như Lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô đã khẳng định “là biểu tượng của thời đại”, là tài sản vô giá mà hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta luôn gìn giữ, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. 

Cùng ngày, Hội thảo Lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cu-ba với chủ đề: “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cu-ba” đã kết thúc tốt đẹp. Bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta tham gia Hội thảo và đồng chí Hô-xê Ra-môn Ba-la-ghe nhất trí cho rằng các cuộc hội thảo lý luận giữa hai đảng là rất bổ ích và cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn phong phú trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Chiều ngày 23/5, đồng chí Hô-xê Ra-môn Ba-la-ghe đã hội kiến đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu-ba. 

Trong dịp sang thăm, tham dự Hội thảo Lý luận tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba đã làm việc với Lãnh đạo các cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp Chí Cộng sản, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu-ba, Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương (Vietcombank); thăm Nhà Quốc hội, một số cơ sở kinh tế, xã hội ở Hà Nội, Vĩnh Phúc./.