Unable to connect to the remote server Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV
07/07/2014 - Lượt xem: 2657
Tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; Trang tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Kính thưa các đồng chí đại diện ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị,

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo 6 tháng tại Hội nghị này, tu chỉnh ban hành theo quy định.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV. Ảnh: TUGL/Đăng Vũ

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

Qua thảo luận của các đại biểu, Hội nghị thống nhất đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2014, triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 trong điều kiện cả nước và Đảng bộ tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn; song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, gần đạt chỉ tiêu cả năm; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, cả vụ đông xuân và vụ mùa tăng hơn cùng kỳ năm 2013. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất trên địa bàn tỉnh, nên các loại hoa màu
sinh trưởng tốt, năng suất tăng, hiệu quả các loại cây trồng đều tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm thực hiện có hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới thu được kết quả tích cực, hiện đã có 5 xã đạt chuẩn và 35 xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách có nhiều cố gắng, tỉnh đã ban hành Thông tri số 22-TT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, 6 tháng đầu năm đạt gần 49% so với Nghị quyết. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh và đã vượt 33% so với Nghị quyết đề ra. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ, hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết; gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội được quan tâm chăm sóc, an sinh xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, được chú trọng; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm tiếp tục có những chuyển biến. Kỷ  cương, kỷ luật hành chính được tăng cường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Kịp thời triển khai các biện pháp ổn định tình hình sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn trái phép khoan Hải Dương - 981trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố về tổ chức cũng như chất lượng hoạt động. Công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương có nhiều đổi mới, kịp thời, đúng theo chỉ đạo của Trung ương, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, từ đó nhận thức chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp, đề bạt, bố trí, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm, chú trọng, gắn công tác quy hoạch với công tác luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán nộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, giám sát đảng viên được tiến hành công khai, 

dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác dân vận đã chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng. Kịp thời phát động các tầng lớp nhân dân ủng hộ ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư của ta đang thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, do giá các mặt hàng nông sản thường xuyên biến động, vẫn còn một số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể do gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất theo quy hoạch chưa tốt. Tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhưng một số địa phương, các ngành chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý chưa kịp thời. Một số dự án đã cấp phép đầu tư chậm triển khai. Một số địa phương thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn và đạt thấp. Công tác khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn khá cao. Tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông đã tác động nhất định đến tâm tư, tình cảm của người dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Mặt trận và các đoàn thể có lúc chưa thường xuyên, kịp thời, thiên về bề nổi.

Ảnh: TUGL/Đăng Vũ

Thưa Hội nghị,

Sáu tháng cuối năm 2014, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam làm phức tạp tình hình, gây căng thẳng trên Biển Đông sẽ tác động rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta, của tỉnh. Vì vậy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải có sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thách thức để tổ chức thực hiện thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2014, về nhiệm vụ cụ thể đã được nêu trong phương hướng dự thảo Báo cáo, qua đây tôi xin nhấn mạnh thêm một số công việc chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ và chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014, trong đó yêu cầu “không thay đổi định hướng điều hành, không điều chỉnh mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội”; đối với tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 104-KH/TU ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách
Nhà nước năm 2015.

Hai là, tập trung chỉ đạo, điều hành gieo trồng đạt và vượt chỉ tiêu diện tích, chăm sóc cây trồng vụ mùa, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng; xây dựng kế hoạch cụ thể chủ động phòng, chống thiên tai; trước hết phải khẩn trương rà soát hồ, đập, các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, đảm bảo an toàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác vận hành, xả lũ, không để bị động trong xả lũ gây thiệt hại cho người dân. Tổ chức đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và huy động đóng góp của cộng đồng xã hội và cư dân để đẩy nhanh việc thực hiện chương trình, rà soát tiêu chí để phấn đấu đạt 25 xã chuẩn nông thôn mới trong năm 2014 theo chỉ tiêu Nghị quyết. Tiếp tục tuyên truyền, vận động khuyến cáo người dân trong sản xuất nông nghiệp, nhất là những cây, con không nằm trong vùng quy hoạch, sản phẩm giá trị kinh tế thấp, thị trường khó tiêu thụ để tránh thiệt hại cho người dân. Các lực lượng chức năng, các địa phương phải thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng - nhất là ở địa bàn trọng điểm - quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, kiên quyết xử lý trách nhiệm những địa phương, đơn vị,  người đứng đầu để xảy ra sai phạm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp,
như cấp phép đầu tư, cho thuê đất, chính sách thuế, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, để không phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Thời gian gần đây, giá cao su nguyên liệu xuống thấp gây tác động xấu đến các doanh nghiệp kinh doanh cao su và đời sống của nhân dân, tình trạng chặt phá các vườn cao su tiểu điền của người dân để chuyển đổi cây trồng đang diễn ra trên địa bàn, đề nghị các cấp, các ngành cần phải hết sức quan tâm tìm biện pháp tháo gỡ. Tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chậm hoặc chưa triển khai để đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án quá thời hạn. Tiếp tục huy động vốn đầu tư cho phát triển, nhất là vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, các công trình dân sinh khác; tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, thực hiện việc miễn giảm thuế cho doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, triệt để tiết kiệm chi hành chính và những khoản chi chưa cần thiết phải rà soát cắt giảm. Làm tốt công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TUGL/Đăng Vũ

Ba là, đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, theo đó nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ở các cơ sở y tế công lập, các đối tượng bảo hiểm y tế, ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, chuẩn bị kế hoạch cho năm học mới, triển khai đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tập trung công tác giảm nghèo, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuẩn bị chu đáo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ 2 và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

 

Bốn là, tăng cường công tác đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống xâm nhập, vượt biên, bóc gỡ các khung ngầm tổ chức phản động FULRO, ngăn chặn phục hồi “Tin lành Đề Ga”, tà đạo “Hà Mòn”; duy trì và phát huy thành tích trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là quản lý vận chuyển hành khách, kiểm soát xe quá tải, quá khổ; tiếp tục chỉ đạo diễn tập phòng thủ cấp huyện đảm bảo
chất lượng và tích cực chuẩn bị cho kế hoạch diễn tập phòng thủ cấp tỉnh đúng yêu cầu đề ra. Các địa phương, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết những vướng mắc, tranh chấp, đơn thư khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở không để xảy ra “điểm nóng”.

Năm là, thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từng địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nghị quyết nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới và đồng thời chuẩn bị một bước cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và học tập, làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.

Sáu là, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị để đảm bảo hoạt động ổn định, có hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tạo thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh những biểu hiện quan liêu, xa dân, buông lỏng công tác quản lý, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp sửa đổi năm 2013, các bộ luật vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đảm bảo tính nghiêm minh và sớm đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống của xã hội và nhân dân.

Bảy là, Mặt trận và các đoàn thể tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở; tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, tuyên truyền vận động quần chúng, các tầng lớp nhân dân, nhằm đấu tranh vạch rõ âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết của các thế lực thù địch. Chủ động thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, động viên mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư tham gia tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 đã đề ra.

Thưa các đồng chí,

Từ đầu tháng 5 đến nay, Trung Quốc bất chấp đạo lý, pháp lý, luật pháp quốc tế và thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Trung Quốc đã đưa trái phép giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, ảnh hưởng xấu tới quan hệ Việt - Trung, tác động tiêu cực đến việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực. Độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông bị đe dọa nghiêm trọng; làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn kết, láng giềng của nhân dân 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và yêu cầu Trung Quốc đình chỉ ngay những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam; đồng thời đề cao cảnh giác không mắc mưu các thế lực thù địch lợi dụng việc này để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thưa các đồng chí,

Thưa Hội nghị,

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) đã thành công tốt đẹp. Công việc tiếp theo là phải tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ của từ nay đến cuối năm. Ngay sau Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV). Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG