The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhâhttp://tinhuygialai.org.vn/uploads/image/2017/Chinhtrin dân tỉnh khóa XI
08/12/2017 - Lượt xem: 2271
Chiều 07/12, Kỳ hợp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

 

PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHÓA XI

(Ngày 07/12/2017)

_____­­­__________

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;

Kính thưa các vị khách mời cùng toàn thể cử tri tỉnh nhà.

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và quyết định nhiều nội dung trình tại kỳ họp; các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, có nhiều ý kiến tham gia về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. HĐND tỉnh đã bàn và quyết định thông qua 29 nghị quyết quan trọng phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh .

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND  tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của UBND tỉnh, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức phấn đấu hoàn thành 18/20 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Song, HĐND tỉnh cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong một số ngành, lĩnh vực; đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, nhất là về vốn, thị trường tiêu thụ; tiến độ triển khai một số dự án, công trình trọng điểm, cấp bách còn chậm. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; công tác đào tạo và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Đời sống một bộ phận nhân dân, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; trật tự an toàn xã hội ở một vài nơi có vấn đề.

Kỳ họp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 02 nội dung: Thứ nhất, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và các kỳ họp khác; Thứ hai “chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, trong đó tập trung vào chất lượng các công trình giao thông được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2013 đến 2017. Và HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về giám sát “chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Tại Kỳ họp thứ Năm đã có 08 đại biểu chất vấn các cơ quan, đơn vị với 11 vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm như: việc xây dựng thành phố thông minh (đô thị thông minh) trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân không phân bổ ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho dự án cầu Yang Trung, huyện Kông Chro; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp để đến năm 2020 toàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp; về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; vấn đề quản lý thị trường; vấn đề khám chữa bệnh...

Qua hoạt động chất vấn, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Những vấn đề đưa ra chất vấn đã được trao đổi thẳng thắn, làm rõ những hạn chế, yếu kém, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Những vấn đề đã hứa qua hoạt động chất vấn đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua bằng nghị quyết. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc giải quyết tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị được chất vấn thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2017.

HĐND tỉnh cũng đánh giá nguyên nhân những mặt làm được và chưa được; do đó, đòi hỏi sự quyết tâm, chủ động của cả hệ thống chính trị, chúng ta cần khắc phục những tồn tại để hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết mà kỳ họp vừa thông qua.

Để hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tôi đề nghị tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

Một là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; cần đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; thường xuyên bám cơ sở, gần dân, tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Hai là, cần tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm, lĩnh vực quan trọng của địa phương như: Tạo môi trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có điều kiện phát triển thuận lợi nhất; quản lý, điều hành hiệu quả vốn đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và thu chi ngân sách trong năm 2018; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và xử lý ô nhiễm môi trường; đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển du lịch; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phát triển xã hội hài hòa, tiến bộ.

Ba là, Thường trực, các ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Trong thời gian qua, 04/17 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành hoạt động giám sát tại các địa phương tập trung vào các vấn đề mà dư luận, cử tri quan tâm, bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ. Tôi đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy, tăng cường các hoạt động giám sát, chất vấn đáp ứng lòng mong đợi của cử tri, để các đại biểu HĐND tỉnh thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân trong tỉnh.

Thưa các vị đại biểu

Chương trình Kỳ họp thứ Năm được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, việc tăng thời gian thảo luận, chất vấn tại Hội trường, tăng tính đối thoại và tranh luận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động giám sát tại kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. 

Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh, khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; thay mặt Thường trực HĐND tỉnh hoan nghênh sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình kỳ họp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị khách mời đã dành thời gian tham dự, đóng góp vào thành công của kỳ họp. Chúc các quý vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn!

------------------------------------

 

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG