The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 12.340 lớp, cho 644.027 lượt cán bộ, đảng viên cơ sở
27/10/2018 - Lượt xem: 1611
Qua 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 12.340 lớp, cho 644.027 lượt cán bộ, đảng viên cơ sở.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Trong đó: Bồi dưỡng kết nạp Đảng 680 lớp, với 48.340 lượt học viên; bồi dưỡng đảng viên mới 388 lớp, với 25.274 học viên; bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 197 lớp, với 15.806 lượt học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở 125 lớp, với 9.789 học viên; sơ cấp lý luận chính trị 144 lớp, với 7.432 học viên; bồi dưỡng công tác đoàn thể 1.292 lớp, với 89.618 lượt học viên; học tập, quán triệt nghị quyết và thông tin thời sự 7.628 lớp, với 21.134 lượt người học; bồi dưỡng các chuyên đề 827 lớp, với 63.279 lượt người học; bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở 151 lớp, với 11.718 lượt học viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên 669 lớp, với 64.090 lượt người học; các lớp khác 1.339 lớp, 96.547 học viên.

Việc chọn cử và quản lý cán bộ, đảng viên theo học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chương trình sơ cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận và các đoàn thể được rà soát chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng có chuyển biến tích cực; đa số cán bộ, đảng viên sau khi đào tạo, bồi dưỡng đã vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ vào quá trình công tác, nâng cao mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục lý luận chính trị đảm bảo chặt chẽ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phê duyệt. Ngoài ra, xuất phát từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, một số địa phương trong tỉnh đã phối hợp, liên kết với một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở các lớp trung cấp chuyên ngành, như: Trung cấp luật; nông - lâm nghiệp tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thường xuyên củng cố, kiện toàn, đưa hoạt động của đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức đi vào nền nếp và có hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức (định kỳ 02 năm/lần) các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Từ năm 2010 đến nay, đã tổ chức 4 đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho 296 lượt giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và 05 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngoài ra, đã cử 61 lượt giảng viên tham dự các hội nghị giao ban, tập huấn do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại thành phố Nha Trang (năm 2013), thành phố Huế (năm 2016) và thành phố Đà Nẵng (năm 2017). Qua đó, góp phần cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá học viên và đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Việc thực hiện các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện được đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thường trực cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố đã hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức thường xuyên cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của học viên.

Hầu hết, giảng viên chuyên trách và một số giảng viên kiêm chức đã thực hiện giáo án điện tử và sử dụng khá thành thạo công nghệ thông tin trên bài giảng. Từ đó, giúp giảng viên kịp thời cập nhật kiến thức, đổi mới cách dạy, cách truyền đạt để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu, lấy người học làm trung tâm, giúp người học vừa nắm chắc kiến thức, vừa có kỹ năng thực hành.

Công tác chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức học tập và đánh giá kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận cho học viên bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế. Một số trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, như thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa, các huyện: Chư Prông, Đak Đoa, Phú Thiện, Chư Sê, Kông Chro, Ia Pa, Kbang… quản lý học viên bằng sơ đồ lớp học, điểm danh hằng ngày để nắm sĩ số, chấn chỉnh ngay các trường hợp bỏ giờ, nghỉ tiết, nâng cao ý thức học tập, tính kỷ luật cho học viên.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được cải tiến theo hướng mở rộng và liên hệ thực tiễn nhằm phát huy tính sáng tạo và nâng cao kiến thức thực tiễn của học viên. Thực hiện kiểm tra cuối khóa bằng phương pháp thi tự luận đối với hầu hết các lớp. Kết quả kiểm tra cuối khóa luôn đạt kết quả cao; chỉ một số ít học viên làm bài chưa đạt yêu cầu, phải kiểm tra lại.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG