The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai
18/08/2022 - Lượt xem: 153
Chiều 17-8, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đoàn khảo sát số 2-Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Thượng tướng Trần Việt Khoa-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Làm việc với đoàn khảo sát có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. 

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết Trung ương 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 16-9-2014 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với 4 yêu cầu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nghị quyết, chương trình thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình của cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình. 

Đoàn Khảo sát số 2-Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy

Đoàn khảo sát số 2-Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Anh Huy

Sau 10 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng về công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tập trung phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao... 

Thời gian tới, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo, kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất.

Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường hiệu quả và năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4...

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG