Unable to connect to the remote server Tỉnh ủy Gia Lai ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư (khóa XII)
06/05/2019 - Lượt xem: 2117
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 218-KH/TU, ngày 03 tháng 5 năm 2019 thực hiện Chỉ thị này.

Hội nghị về công tác cán bộ và quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII). Ảnh: Đ.V

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên; nhất là việc nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Kế hoạch cũng nêu rõ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Chỉ thị 28-CT/TW và Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó cần tập trung một số nội dung trọng tâm như chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó phát hiện nhân tố tích cực để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay và lấy nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội, chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng.

Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên lớn tuổi thuộc diện sức khỏe yếu không thể tham gia sinh hoạt Đảng được (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền) và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt Đảng và công tác theo đúng quy định.

Cấp ủy cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm quy định về quản lý sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng bản kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện trách nhiệm nêu gương hằng năm của đảng viên.

Cấp ủy đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Tổ chức rà soát, sàng lọc đảng viên theo các nội dung yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy. Trước mắt, từ nay đến ngày 19 tháng 5 năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng thời, tổng hợp báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 19 tháng 5 năm 2019 (có mẫu kèm theo).

Có Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch tổ chức tiến hành rà soát về tình hình đội ngũ đảng viên trong năm 2019.

Kế hoạch này phổ biến đến chi bộ.

Tải kế hoạch tại đây

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG