Unable to connect to the remote server Tỉnh ủy ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
09/10/2016 - Lượt xem: 1772
Ngày 06/10/2016, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện các giải pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016; khẩn trương xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo là gia đình chính sách. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh vô hiệu hoá mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Trên cơ sở nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, yêu cầu các đảng bộ, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Xem toàn văn Kết luận TẠI ĐÂY.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG